Блог » Частно пенсионно осигуряване в Европа – таксите изяждат доходността

Частно пенсионно осигуряване в Европа – таксите изяждат доходността

Милиони спестяват и инвестират за пенсия в пенсионни фондове, животозастраховки и други пенсионни продукти. Дали ще могат да посрещнат разходите си през златните си години, зависи от доходността на тези продукти. Не от доходността въобще, а от реалната доходност (след такси и инфлация) и то за дълги периоди от време. Защото спестяването за пенсия трае 20, 30 или 40 години. Затова е парадоксално, че нито инвеститорите, нито надзорните органи в Европа имат ясна и пълна представа за тази доходност – реалната, след такси и инфлация.

Тази празнина запълват годишните доклади “Спестявания за пенсия: реалната доходност” на сдружението Better Finance със седалище в Брюксел, което представлява интересите на индивидуалните инвеститори в Европа. Третото, значително разширено, издание на доклада беше публикувано на 30.09.2015 г. и отразено в средствата за масова информация като Файненшъл таймс, Уол стрийт джърнъл и др. Докладът покрива 15 страни-членки ЕС, в т.ч., за първи път, и България, и се стреми да представи реалната доходност на пенсионните продукти в периода 2000-2014 г. (там, където това е възможно).

Преобладава реалната доходност на пенсионни продукти е под 2 % годишно, а в страни като България, Латвия, Испания и Италия, доходността е отрицателна. Отрицателната реална доходност означава, че инвестиционните мениджъри са разрушавали стойността на спестяванията на хората.

Неудовлетворителната доходност на пенсионните продукти в Европа не може да се обясни с динамиката на пазарите на акции и облигации. Така, портфейл от 50 % европейски акции и 50 % облигации би отчел общо 84 % растеж за 2000-2014 г. или 2 % средногодишна реална доходност (след инфлацията).

Основните фактори за неудовлетворителната доходност на пенсионните фондове са:

*) Неоправдано високи такси и комисионни;

*) Неподходящо разпределение на активите между акции, облигации и други инструменти;

*) Липса на умения на инвестиционните мениджъри.

Изследователите отправят 10 препоръки към европейските власти, между които:

1. Да бъде въведен единен, прост пан-еврпейски пенсионен продукт с ниски разходи;

2. Да бъде създаден единен европейски пазар на анюитети – стандартизиран, прозрачен и конкурентен – като бъдат дадени повече права за избор на пенсионерите между анюитети и самостоятелно теглене на суми за пенсия;

3. Да бъдат прекратени конфликтните и пристрастени продажби на пенсионни продукти като бъдат гарантирани компетентни съвети за дългосрочни инвестиции, в т.ч. в акции и облигации.

4. Да бъде въведено обучение по основи на финансовата математика в училищата, като неправителствени организации бъдат привлечени в надзора на финансовото обучение за възрастни.

За да имат шанс за достойни старини, европейските спестители се нуждаят от пазарна доходност на осигуровките си минус разумни и оправдани такси.

Източник:

European pension savings: Fees and taxes eradicate returns http://bit.ly/1OeImDJ

Още:

·  European Savers Get Raw Deal – Wall Street Journal

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2015/10/01/european-savers-get-raw-deal/tab/print/

·  High fees hurt pension savings for millions of Europeans –  Financial Times

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/864b5eca-62ca-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3nOznZGt

New products aim to keep pension costs low  Financial Times

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1f4639f6-6532-11e5-9846-de406ccb37f2.html#axzz3nOznZGtB

Video interview: Better Finance: Pension savings, real return – EU Reporter

https://www.youtube.com/watch?v=TlrpgGARKVM