Блог » 35 нови “Дипломирани финансови консултанти®”

35 нови „Дипломирани финансови консултанти®“

.
По в2015-06-04 at 10-53-49реме на Общото си събрание  на 4 юни 2015 г, ИДФК прие 35 нови членове –  „Дипломирани финансови консултанти ®“ (ДФК®). На всички новоприети членове е  присъдено професионалното звание „ДФК®“ – знак на професионализъм и етичност във  финансовите услуги.

Новоприетите членове са:

– завършили успешно програма за обучение за „ДФК®“;
– положили са с успех Комплексен изпит;
– притежават най-малко една година подходящ опит и
– са се ангажирали да спазват нормите на Етичния кодекс на ИДФК.

На новите членове – „На добър път!“, а не техните клиенти – Честито! Имат възможност да получат финансов съвет от консултант, демонстрирал убедително своята компетентност и опит и поставящ интересите на клиентите си на първо място.