Инвеститорите търсят консултанти, способни да анализират пълната им финансова картина

  Поне в САЩ.  Според проучване, проведено през м август 2013 г. Certified Financial Board of Standards, организацията, която присъжда престижното професионално звание CFP (Certified Fianncial Planner) в САЩ, 84 % от отговорилите смятат, че сертификацията е важна при избора на личен финансов консултант. В допълнение, 91 % очакват съветите, които получават от финансовия си … Още

Новини

29 май 2013 г. Проведе се Общо събрание на ИДФК, което прие годишния отчет и Насоки за работа на сдружението през 2013-2014 г. Общото събрание избра Управителен съвет на ИДФК в състав: Л.Христов, ChFC – Председател, доц. В. Даскалов – зам.председател, проф. Ст. Петранов – секретар. 25-28 април 2013 г. В Монако се проведе пролетната среща … Още