Блог

 • Покана за Общо събрание

  Управителният съвет на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“,София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 28.05.2014 г. в 17 ч. в София, ул. Златен рог 16, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Отчет на управителния съвет за дейността за изтеклата 2013 г.; 2. Приемане на годишен финансов и счетоводен отчет […]

 • Британският регулатор глобява за неподходящи съвети

  Регулаторите по света изглежда са ядосани от поведението на банките в близкото минало. На предна линия е британския финансов регулатор, Financial Conduct Authority (FCA), водещ в сериозното санкциониране на банки, които нарушават законодателството за защита на инвеститорите. През март т.г. FCA наложи на британския субсидиар на банката Сантандер глоба в размер на 12.4 милиона лири […]

 • Оценката на разходите и рисковия профил са най-важни за личното финансово планиране

  Автор: Преслав Китипов, ДФК Може ли финансовото планиране да помогне на човек на заплата да осигури целите си и да съумее да има достоен живот на старини и как да стане това – това бе основната нишка в еднодневното обучение за лично финансово планиране, организирано от компанията за лично финансово планиране Fast Development и ЕЛАНА Финансов Холдинг […]

 • Накъде без финансов план?

  Казват, че отделяме повече време за планиране на почивката си отколкото да планираме живота и парите си.