Блог » АКТУАЛНО – измененията в Кодекса за социално осигуряване

АКТУАЛНО – измененията в Кодекса за социално осигуряване

ИДФК предлага онлайн курс по пенсионно планиране, основано на последните изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Виж повече подробности.

 

Какво?

Обучение по “Пенсионно планиране” – Модул 23 от академичната програма на ИДФК

Защо?

За да бъде компетентен да предоставя професионално пенсионно планиране след 1.01.2021 г., ДФК, както и други професионалисти в областта, трябва да овладеят материала в този осъвременен и допълнен курс.

Какво е новото?

Въвеждат се промени в КСО, приети през м. декември 2020 г., както и проекта за изменение допълнение на КСО, който се очаква да бъде приет през м. февруари 2021 г. Статистическите данни са осъвременени до 30.09.2020 г. Допълнени са източниците и изследванията.

Как?

Онлайн присъствено обучение по график:

  • 12 теми
  • Видео лекции
  • Записки (текст)
  • Презентации
  • Въпроси за самопроверка на знанията
  • Консултации по всяка тема
  • Източници и допълнителна литература.

Кога?

4.03.2021 – 15.04.2021 г.

Цена

  • 350 лв. – за членове на ИДФК, които не са заплащали този модул в рамките на актуализираната учебна програма
  • 175 лв. – за членове на ИДФК, които са заплащали този модул в рамките на актуализираната учебна програма
  • 435 лв. – за нечленове на ИДФК

График

До 31.1 – Регистрация – заявяване на интерес с email на адрес: admin@idfk.org
До 20.2 – Внасяне на таксата
На 4.03 – Начало