Блог » В Деня на финансовото планиране…

В Деня на финансовото планиране…

В Деня на финансовото планиране, 1 ноември 2014 г. заинтересовани инвеститори имаха възможност да обсъдят вълнуващи ги въпроси от сферата на личните финанси с Дипломирани финансови консултанти.

Преслав Китипов, ДФК® откри с отговори на въпросите : „Как правилно и последователно да направим оценка на финансово състояние на домакинството?“ и „Защо разпределението на паричните потоци е толкова важно?“. По този начин участнице научиха как  да определят и остойностят собствените си финансови потребности и цели.

Олег Григоров, ДФК®, очерта важните финансови решения, за които утре ще е късно. Той наблегна специално на това, че постигането на финансова независимост, което някои наричат “пенсиониране”, е въпрос на личен избор. За да бъде този избор реалистичен, обаче, решенията колко да спестяваме и къде да инвестираме, трябва да бъдат взети достатъчно рано. Десет години отлагане на инвестиционна програма за пенсионницели може да “струва” намаляване на дохода след пенсиониране наполовина.

Любомир Христов, ChFC, обърна внимание на разликите между “продавач” и “консултант”. Той предложи на участниците да задават четири въпроса, когато избират консултант:

* Какво включва Вашата услуга?

* Каква е Вашата квалификация да ми предлагате услугата си?

* Кой Ви плаща?

* Какви въпроси имате към мен?

Инвеститорът у нас може да се ориентира лесно кой е квалифициран да предлага цялостен, интергриран финансов план на клиенти и кой не е. Само ДФК® са подготвени и са доказали професионализма си в тази област.

Участниците имаха възможност за кратка индивидуална консултация “на черити очи” и с Дипломираните финансови консултанти Росица Денева, Катрин Христова и Валентин Иванов.

ПК20141101 001
Събитието беше организирано от Преслав Китипов и спонсорирано от ИДФК.