Започна записване за обучение по програмата за ДФК®

Тече записване за програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти (ДФК®). Лекциите започват на 8 октомври 2018 г.

Повече информация в раздел “За кандидат ДФК®

Получилите професионалното звание “ДФК®”:

– Са подготвени на практика да предоставят услугата комплексно финансово планиране в най-добър интерес на клиентите си;
– Отговаря на и надхвърлят регулаторните изисквания за компетентност при предоставяне на инвестиционни и застрахователни съвети;
– Отговарят на изискванията на стандарт БДС ISO22 2222:2014  и могат да го обявят;
– Покриват законовите изисквания за предоставяне на “независим” съвет.

Изграждаме в обществото образа на ДФК®
ДФК® е професионалист, който компетентно и почтено разработва комплексен финансов план в мой най-добър интерес.

КАКВО да направя, ако желая да се запиша?

1) До 5.09. – Попълвам и изпращам Регистрационна форма на адрес help@idfk.org

2) До 5.09. – внасям депозит (100 лв. по с/ка на ИДФК);

3) До 25.09. – внасям остатъка от таксата за Ниво I;

4) До 4.10. – Регистрирам се в zoom.us и siminars.com ;

5) На 4.10. – Получавам:
а) Покана за Лекция 1;
б) Покана за включване в Google група “КЛАС”;

6) На 8.10 в 18:27 ч. се включвам в Zoom за първата лекция.