Блог » Инвеститорите търсят консултанти, способни да анализират пълната им финансова картина

Инвеститорите търсят консултанти, способни да анализират пълната им финансова картина

 

Поне в САЩ.  Според проучване, проведено през м август 2013 г. Certified Financial Board of Standards, организацията, която присъжда престижното професионално звание CFP (Certified Fianncial Planner) в САЩ, 84 % от отговорилите смятат, че сертификацията е важна при избора на личен финансов консултант. В допълнение, 91 % очакват съветите, които получават от финансовия си консултант да вземат под внимание финансовото им състояние като цяло.

Почти половината – 48 % – определят дълбокото познаване на процеса на финансово планиране като най-важно качество на финансовия си консултант, следвано от етичното поведение (20 %), опита (17 %) и способността да предложи широк набор от финансови продукти (11 %).

Седем от десет респонденти намират, че най-важният професионален сертификат е този, който “демонстрира знания в множество области на финансите” като инвестиции, застраховане, пенсионно планиране и данъчно облагане. Запитани дали биха се чувствали по-уверени ако работят с консултант, който има професионален сертификат по финансово планиране, 87 % отговарят с “Да”.

Единственият сертификат по финансово планиране у нас е “ДФК” (Дипломиран финансов консултант), предлаган от ИДФК. Дипломираният финансов консултант у нас изпълнява условия, аналогични на CFP и съобразени с българския пазар и регулаторна рамка. 

В отделно изследване, проведено от Института CFA през м. юни 2013 г., в САЩ, Великобритания и Хонг Конг, показва, че инвеститорите ценят повече почтеността на консултантите си от доходността на инвестициите си. “Професионалното звание е това, което привлича хората към консултанта, а след това доверието и етиката са това, върху което се градят дълготрайните отношения с консултанта”, казва Роберт Стамърс, Директор в Института CFA.

“Доверието, че инвестиционните мениджъри ще действат в най-добър интерес на клиентите си е това, което наистина има значение [за наемането на мениджър]…

Инвестиционните мениджъри трябва да откликнат на това, което интересува инвеститорите, като демонстрират етичност и успоредност на интересите с оглед да изградят доверие в индустрията и капиталовите пазари”, се казва още в проучването. 

С резултатите от двете проучвания можете да се запознаете тук:

 

CFP Board Financial Advisor Consumer Survey – August 2013

https://app.box.com/s/t8ukowo2k6pp9qi9qgnw

CFA Institute & Edelman Investor Trust Survey – June 2013

https://app.box.com/s/4nm1eejf1wfmbz5hrt0a

 

Вашият коментар