Блог » Как работи независимият финансов консултант в Ирландия?

Как работи независимият финансов консултант в Ирландия?

Г-н Ричард Кроти е сериен предприемач, основал първата си компания на 20-годишна възраст, с повече от 30 години опит в областта на бизнес и мениджмънт консулирането. Г-н Кроти ще изнесе семинар на тема “Управление очакванията на клиента” на 4 юни 2015 г. в София. За повече информация и регистрация тук. Разговарям с г-н Кроти като основател и управляващ партньор на Кроти и Ко., фирма, предоставяща независими финансови консултации на бизнес и индивидуални клиенти в Ирландия.

– Г-н Кроти, Вие сте управляващ партньор във фирмата Кроти и Ко., която предлага доверително финансово планиране на индивидуални клиенти. Кое Ви привлече в този бизнес?

– Основах фирмата през 2006 година, защото установих празнина на пазара на консултантски услуги. Вече бях практикувал като бизнес консултант в продължение на 25 години и с течение на времето за мен стана очевидно, че липсват практики, които да предлагат истински доверителни услуги по финансово планиране на собственици и управители на малки и средни фирми. Наистина, на пазара действаха продавачи на финансови продукти, брокери и данъчни консултанти. След като започнах да предлагам доверително финансово планиране на клиенти в корпоративния сектор, стана ясно, че нуждата от същите услуги е налице и сред индивидуалните потребители. Така, че разширихме предлагането на услугите си и на този сегмент на пазара.

– Бихте ли характеризирали себе си като независим финансов консултант?

– Да, фирмата Кроти и Ко. е компания, предоставяща независими финансови съвети.

– Как се лицензира и регулира предоставянето на независими финансови съвети в Ирландия?

– Фирмите и физическите лица, предлагащи незамисими финансови консултации в Ирландия се регулираг от Централната банка на Ирландия. Хората, които тепърва започват да предоставят финансови консултации, се регулират като брокери или инвестиционни посредници. Регулациите обхващат обработката на поръчки за финансови продукти и консултациите по отношение на тези продукти. Регулират се три основни категории посредници:
* застрахователни и презастрахователни брокери (съгласно Европейската директива за застрахователно посредничество),
* инвестиционни посредници, според Закона за инвестиционните посредници от 1995 г. (с последващите му допълнения и изменения) и
* посредници по ипотечно кредитиране според Закона за потребителския кредит от 1995  (с последващите му допълнения и изменения).

– Каква е юридическата форма на фирмите, предоставящи финансови консултации?

– Няколко са възможните форми, в т.ч. Едноличен търговец (самонает собственик), дружество с ограничена отговорност, банки, кредитни кооперативи, брокери и пр.

– Как бихте описали бизнес модела на Кроти и Ко.? Колко съветници и подпомагащ персонал е зает във фирмата? Колко клиенти обслужва тя?

– Използваме бизнес модела на професионална консултантска практика, организиран по начин, подобен на този, по който се управляват адвокатските и медицински практики. Работим с “казуси” на наши клиенти или като “възлагане” или съобразно “Писмо за ангажимент”. По-сложните случаи, включващи поредица от “казуси” или повече на брой консултанти, разглеждаме като “проекти”. Имаме трима бизнес и финансови консултанти и двама административни служители. В допълнение, работим в партньорство и с четирима адвокати, трима данъчни консултанти, двама психотерапевти, един консултант по неплатежоспособност на физически лица и един консултант по фирмени фалити. Имаме и доверени взаимоотношения и с една брокерска фирма по общо застраховане, два инвестиционни посредника и една лекарска практика. Поддържаме агентски договори с основните фирми в Ирландия, предлагащи животозастраховки, пенсионни продукти, ипотечни кредити и спестовни и инвестиционни продукти. Искам да отбележа, че на своите клиенти предлагаме и широка гама от бизнес и управленски консултантски услуги. В момента обслужваме около 200 клиента.

– Какво ценят най-много клиентите на Вашите услуги?

– Клиентите ни ценят широката гама от услуги, които предлагаме и както и личния, инвидидуален подход към всеки клиент. Прокарваме клиентите си през предварително дефиниран процес на планиране, който засяга всички въпроси, които са актуални за стадия на живота, на който се намират. На практика няма елемент от живота на клиента, за който не можем да предложим съвет, било като фирма, било чрез мрежата от асоциирани с нас експерти.
Клиентите ни ценят и това, че работим предимно срещу пряко заплащане (хонорар) и че сме изключително открити и прозрачни по отношение на комисионните, които получаваме. Моделът ни на приходи е смесен – хонорари и комисионни.
Клиентите ни сами ни намират, най-често по препоръка на техни познати, които вече са наши клиенти. Организираме и специални информационни събития (семинари), в които се фокусираме на определени аспекти на финансовото планиране.
На клиентите ни допада и това, че не продаваме продукти. Бихме предложили финансов продукт само в случай, където сме идентифицирали ясна и абсолютна нужда на клиента. Извършваме много от по-сложните за клиента задачи и ги обучаваме как сами да планират. Помагаме им да разберат както самия процес на планиране, така и различните продукти, които виждат по рекламите на банки, застрахователи и пр.
  

– Г-н Кроти, благодаря Ви за отделеното време да споделите опита си с българската публика.

Интервюто взе Любомир Христов, ChFC
май 2015