Блог » Новини

Новини

29 май 2013 г.

Проведе се Общо събрание на ИДФК, което прие годишния отчет и Насоки за работа на сдружението през 2013-2014 г. Общото събрание избра Управителен съвет на ИДФК в състав: Л.Христов, ChFC – Председател, доц. В. Даскалов – зам.председател, проф. Ст. Петранов – секретар.

25-28 април 2013 г.
В Монако се проведе пролетната среща на Международната общност на FPA – Financial Planning Association. Л. Христов взе участие и представи темата “Работа с клиенти под 30-годишна възраст”

3 ноември 2012 г.

В Пловдив се проведе семинар по лично финансово консултиране за потенциални клиенти. Представяне направиха Л. Христов и Росица Денева, ДФК®. Г-жа Денева представи темата “Какво да очакваме от личния финансов консултант”.

Вашият коментар