Блог » Калкулатор за пресмятане доходността на индивидуална партида в пенсионен фонд

Калкулатор за пресмятане доходността на индивидуална партида в пенсионен фонд

Каква пенсия ще получавате от пенсионен фонд зависи от това, колко пари ще сте натрупал/а по партидата си в деня преди пенсиониране. Парите в партидата пък, при равни други условия, зависят от доходността, която сте получили през целия период на осигуряване и вноски. Каква конкретно за Вас е била номиналната и реалната доходност по личната Ви партида в пенсионен фонд можете да изчислите със следния калкулатор:

С този калкулатор можете да пресметнете номиналната и реалната доходност по индивидуалната си партида в пенсионен фонд. (Калкураторът е в Excel).

1)Попълнете данните за индивидуалните си осигурителни вноски в УПФ (преди удържани такси) в колона sheet „CALC“, колона „С“ Тази информация се съдържа в годишните извлечения, които получавате от пенсионното дружество, управляващо пенсионния фонд В месеци, в които не сте правили вноски, оставете 0.00 лв.

2) За по-точни резултати, попълнете точните дати на индивидуалните си вноски в sheet „CALC“, колона „B“ В Таблицата се приема, че вноската е направена в края на месеца. Можете и да пропуснете тази стъпка.

3) На ред 186, колона „C“, въведете остатъка по индивидуалната си партидана 31 декември 2015 г. със знак МИНУС.

Пишете на idfkbg@gmail.com с въпроси.