Блог » Когато две пенсии са по-малко от една

Когато две пенсии са по-малко от една

До скоро родените след 1959 г. бяха задължени да се осигуряват в универсални пенсионни фондове (УПФ) за “допълнителна пенсия”. От 2015 г. те могат да избират да останат в УПФ или да се осигуряват само в държавното обществено осигуряване.

Да се осигуряват в УПФ означава да отклоняват част от осигурителната си вноска в УПФ, а останалата част да внасят в Държавното обществено осигуряване.
Съотношението е определено от Кодекса за социално осигуряване:
1. Който се осигурява само в ДОО е длъжен да внася осигурителни вноски, равни на 17.8 % от дохода си (до размера на максималния осигурителен доход)
2. Който се осигурява и в УПФ, отклонява 5 % от дохода си като осигурителна вноска в УПФ, а останалите 12.8 % от дохода си – в ДОО.

Пенсията от ДОО на осигуряващите се в УПФ ще бъде намалена с между 20 и 24 %, защото и вноската, която те са правили в ДОО е по-малка (част от осигурителната вноска е постъпвала в УПФ).
Конкретният процент на намаление зависи от това, в коя година човек е започнал да се осигурява за пенсия.

За да направи рационален избор, човек трябва да прецени дали две пенсии – от УПФ и намалена от ДОО – ще са повече, равни или по-малко от една пенсия – само от ДОО. За да бъдат две пенсии равни на една, пенсията от УПФ трябва точно да компенсира намалението на пенсията от ДОО.

За да стане това :
(необходимото и достатъчно условие за това две пенсии да са равни на една),

  1. Доходността на осигурените в УПФ (след такси и инфлация), трябва да изпреварва темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната (СОДС).
    (Това е доказано в студия – 20 стр. – повече тук: http://ssrn.com/abstract=2740262)
  2. Исторически, съотношението е точно обратното и темпът на СОДС значително изпреварва доходността на осигурените в УПФ. Така за периода 2002-2015 г. реалният средногодишен темп на СОДС е 4.4 %, а реалната доходност на осигурените в УПФ – +0.5 %.
  1. В бъдеще е нереалистично да очакваме доходността на осигурените в УПФ да догони приръста на СОДС поради голямото вече реализирано изоставане. Нещо повече, нивата на риск, които Кодексът за социално осигуряване (КСО) позволява на пенсионно-осигурителните дружества да поемат при управление на партидите в УПФ е несъвместим (много по-нисък е) с необходимата доходност, която осигурените в УПФ трябва да реализират, за да бъдат двете им пенсии равни на една.
    КСО ограничава пенсионно осигурителните дружества да инвестират до 35 % от партидите по УПФ в акции, а останалото в облигации и банкови депозити). Реалната доходност на облигациите и депозитите е в момента е почти нулева или отрицателна, затова цялата необходима доходност на портфейла в УПФ трябва да дойде от 30 – 35 % от него, което е невъзможно)
  1. Поради това, човек да се осигурява в УПФ означава да се съгласи на намаление на пенсията си, на която би имал право от ДОО, ако не се е осигурявал в УПФ. Това е така, защото пенсията от УПФ не може да компенсира намалението на пенсията от ДОО и сумата на две пенсии по необходимост е по-малка от една пенсия, само от ДОО, ако човек не се осигурява в УПФ.

Независимо от това, Кодексът за социално осигуряване изпраща излизащите за първи път на трудовия пазар млади хора в УПФ по подразрибане.

За отказ от осигуряване в УПФ и насочване на целия размер на осигурителната вноска към ДОО за получаване право на пълен размер на пенсия от ДОО, е необходимо да предприемете активно действие – да подадете заявление. Повече за процедурата – на сайта на НАП (Националната агенция за приходите).

[DOC]Заявление за избор за промяна на осигуряване от от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“…www.nap.bg/document?id=9592 и
[RTF]Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и …www.nap.bg/document?id=1469

* * *
Пример:
Ако от ДОО Ви се полага пенсия в размер на 500 лв., но сте се осигурявали и в УПФ, то пенсията Ви от ДОО ще бъде намалена на 400 лв. (или със 100 лв.). За да получите 100 лв. месечна пенсия от УПФ, която поне да компенсира намалението на пенсията от ДОО, трябва да имате повече от 20 000 лв. в партидата си в деня преди пенсиониране (22 000 лв. за жена). Едва над тази сума, можете да се надявате пенсията Ви от УПФ да допълва пенсия от ДОО.