Блог

  • Покана за анкета относно Лично финансово планиране

      Здравейте, За да ви бъдем максимално полезни, MoitePari.bg и ИДКФ ви канят да участвате в специално подготвена анкета за личното ви финансово планиране. Моля, попълнете въпросника тук: http://bit.ly/16jzN3j Анкетата е анонимна и отнема от 5 до 10 минути. През следващите месеци, ще представим резултатите от анкетата и ще продължим да предоставяме на Вашето внимание […]

  • Инвеститорите търсят консултанти, способни да анализират пълната им финансова картина

      Поне в САЩ.  Според проучване, проведено през м август 2013 г. Certified Financial Board of Standards, организацията, която присъжда престижното професионално звание CFP (Certified Fianncial Planner) в САЩ, 84 % от отговорилите смятат, че сертификацията е важна при избора на личен финансов консултант. В допълнение, 91 % очакват съветите, които получават от финансовия си […]

  • Новини

    29 май 2013 г. Проведе се Общо събрание на ИДФК, което прие годишния отчет и Насоки за работа на сдружението през 2013-2014 г. Общото събрание избра Управителен съвет на ИДФК в състав: Л.Христов, ChFC – Председател, доц. В. Даскалов – зам.председател, проф. Ст. Петранов – секретар. 25-28 април 2013 г. В Монако се проведе пролетната среща […]