Новини

  • Накъде без финансов план?

    Казват, че отделяме повече време за планиране на почивката си отколкото да планираме живота и парите си.

  • Новини

    29 май 2013 г. Проведе се Общо събрание на ИДФК, което прие годишния отчет и Насоки за работа на сдружението през 2013-2014 г. Общото събрание избра Управителен съвет на ИДФК в състав: Л.Христов, ChFC – Председател, доц. В. Даскалов – зам.председател, проф. Ст. Петранов – секретар. 25-28 април 2013 г. В Монако се проведе пролетната среща […]