Новини

 • Ако можеш – част 8 и последна

  Как да изпълним стратегията?
  И така, как реално да осъществите инвестиционната стратегия, очертана по-горе?

 • Ако можеш – Част 6

  Препятствие номер четири: “Срещнахме врага и това сме ние.” Както вече сте се досетили, лицето, което с най-голяма вероятност ще провали доходността на портфейла ви, сте самите вие.

 • Ако можеш – Част 5

  Препятствие номер три : Тези, които игнорират финансовата история са обречени да я повторят

  Нищо не носи по-големи загуби на дребния инвеститор от смесването на оценката за здравето на икономиката на страната и доходността на акциите.

 • Ако можеш – Част 4

  Препятствие номер две: Финансите не са атомна физика, по-добре е ясно да ги разбирате. Знаете ли каква е разликата между акция и облигация? Може би не, а може би да, но кратък преговор няма да навреди на никого. Да речем, че започвате бизнес. Ще отнеме известно време, докато започнете да реализирате приходи, но разходите започват […]